skip to Main Content
031-31316340-41 petroazarsadaf@gmail.com

یکی از بهترین قطعات برای آب بندی

آب بندها به دو شکل 1. استاتیکی2 . دینامیکی وجود دارند. در نوع استاتیکی آب بندها هیچگونه حرکتی بین آب بندها و اجزا دستگاه وجود ندارد مثل گاسکت های تخت، o-ring و... در نوع دینامیک حرکت نسبی بین دو المانی…

بشتر بدانید

تحویل به موقع قطعات

مدیریت کنترل پروژه  این شرکت تمامی زمانهای درخواستی مشتریان را مورد ارزیابی قرار داده و سعی بر آن داشته که ضمن احترام برای مشتریان خود نسبت به تحویل قطعات درخواستی را در زمان مقرر انجام دهد.

بشتر بدانید
Back To Top