skip to Main Content
031-31316340-41 petroazarsadaf@gmail.com

آب بند های مکانیکی و قطعات پمپ(مکانیکال سیل)

با توجه به نشتی اجتناب ناپذیر سیستمهای پکینگی در پمپهای گریز از مرکز (جهت روانکاری و خنک کاری پکینگ ها ) برای آب بندی پمپهای گریز از مرکز که در دورها، فشارها، درجه حرارتها و مایعات سمی و آتش زا…

بشتر بدانید
Back To Top