skip to Main Content
031-31316340-41 petroazarsadaf@gmail.com
آب بند های مکانیکی  و قطعات پمپ(مکانیکال سیل)

آب بند های مکانیکی و قطعات پمپ(مکانیکال سیل)

با توجه به نشتی اجتناب ناپذیر سیستمهای پکینگی در پمپهای گریز از مرکز (جهت روانکاری و خنک کاری پکینگ ها ) برای آب بندی پمپهای گریز از مرکز که در دورها، فشارها، درجه حرارتها و مایعات سمی و آتش زا کار می کنند از مکانیکال سیل ها استفاده می شود ساختمان مکانیکال سیلها از دو سطح خیلی صاف و صیقلی که یکی از آنها ثابت و در داخل سیل پلیت (بدنه ) قرار می گیرد و دیگری که متحرک است و با محور می چرخد تشکیل شده که توسط فیلم نازکی از مایع پمپ شونده داخل محفظه استافین باکس که بین سطوح قرار می گیرد روانکاوی شده و از تماس مستقیم سطوح آب بندی ممانعت می کند همچنین حرارت تولید شده توسط مایع سیل فلشی Seal Flush که روی سطح آب بندی در داخل محفظه آب بندی تزریق می شود، خنک می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Back To Top